امیرحسین عارفی پور

0 %
امیرحسین عارفی پور
دکتری سازه
دانشگاه فردوسی مشهد
 • کشور:
  جمهوری اسلامی ایران
 • شهر:
  مشهد
 • سن:
  29
 • ETABS & SAFE
 • SAP2000
 • CSI-BRIDGE
 • TEKLA-STRUCTURES

ساختمان مسکونی 9 سقف

بتنی, ساختمانی

جزییات پروژه:

توضیحات
 • نوع سازه:مسکونی 9 سقف
 • سیستم مهاربندی: قاب خمشی بتنی متوسط 
 • نوع سقف: وافل
 • ارتفاع سازه ای: 25.39 متر
 • وضعیت:
  تحویل شده
 • کارفرما:
  دولتی
 • زیربنا:
  3500
 • موقعیت:
  ایران، مشهد
7 +
سال سابقه طراحی
42
پروژه انجام شده
100 %
رضایتمندی کارفرما
5 +
موسسه همکار

برای سفارش پروژه خود آماده اید؟

همکاری را آغاز کنیم!
ارسال سفارش