امیرحسین عارفی پور

دکتری سازه دانشگاه فردوسی مشهد

arefipoor@mail.um.ac.ir

۹۱۵۱۰۲۳۲۴۶(۹۸+)

خراسان رضوی/ مشهد

https://arefipoor.ir

مدارک تحصیلی

کارشناسی عمران - عمران

۱۳۹۱-۱۳۹۵ ، دانشگاه فردوسی مشهد، معدل ۱۶.۸۸

کارشناسی ارشد عمران - سازه

۱۳۹۵-۱۳۹۷ ، دانشگاه فردوسی مشهد، معدل ۱۶.۷۸

دکتری عمران - سازه

تاکنون-۱۳۹۷ ، دانشگاه فردوسی مشهد

تدریس

تدریس دروس زیر در دانشگاه های سجاد و فردوسی مشهد:

  1. دینامیک
  2. سازه های بتن آرمه ۱ و ۲
  3. سازه های فولادی ۱ و ۲
  4. اصول مهندسی زلزله و باد

 

تدریس سایر دروس عمران:

  1. استاتیک
  2. مقاومت مصالح ۱ و ۲
  3. تحلیل سازه های ۱ و ۲
  4. برنامه نویسی کامپیوتر 
مقالات علمی

۱۳۹۸ بهبود مقاومت و نفوذپذیری بتن سنگدانه بازیافتی با استفاده از فناوری آب مغناطیسی

یازدهمین کنگره ملی عمران

برای مشاهده این مقاله اینجا را کلیک کنید.

نرم افزار های تخصصی
نرم افزار SAFE
۵/۵

نرم افزار طراحی پی های بتنی

نرم افزار ETABS
۵/۵

نرم افزار طراحی سازه های بتنی و فولادی

نرم افزار CSI BRIDGE
۵/۵

نرم افزار طراحی پل 

نرم افزار SAP2000
۵/۵

نرم افزار طراحی سازه های ویژه

نرم افزار ۳ds max
۵/۵
طراحی گرافیکی انواع سازه
برنامه نویسی با MATLAB
۵/۵
برنامه نویسی به روش اجزای محدود خطی و ناخطی