دانلود نرم افزار CSI COL 9.0.1 – طراحی ستون های بتنی مسلح ساده و پیشرفته

CSiCOL یک بسته جامع نرم‌افزاری است که برای تحلیل و طراحی ستون‌ها به کار می‌رود. طراحی ستون‌های بتنی، بتنی تقویت‌شده یا مقطع مرکب می‌تواند توسط برنامه انجام شود. CSiCOL یک ابزار “طراحی سریع” نیز دارد که کاربران را گام به گام،در کل فرآیند طراحی ستون هدایت می‌کند. این امر  باعث می‌شود فرآیند طراحی ساده  و […]